Transport

Transport

Warszawa ma szansę zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z transportu drogowego o ponad 50% do 2030 roku. Może to osiągnąć, jeśli skupi się na wspieraniu aktywnych form transportu oraz rozwoju komunikacji publicznej jako alternatywy dla samochodów – wynika z analizy przeprowadzonej w ramach Clean Cities Campaign dla pięciu europejskich miast.

Jak zapewnić odpowiednią publiczną infrastrukturę ładowania pojazdów ciężarowych? W nowym briefingu T&E porównano przewidywane zapotrzebowanie na energię do publicznego ładowania pojazdów ciężkich oraz oszacowano ilość i rozmieszczenie niezbędnej infrastruktury w poszczególnych krajach.

Mimo mniejszego obciążenia środowiska naturalnego przy produkcji baterii w Europie, ponad połowa planowanej na kontynencie produkcji baterii pozostanie zagrożona, jeśli nie doczekamy się bardziej zdecydowanych działań ze strony rządów - nowa analiza Transport&Environment.