Transport

Transport

W oczekiwaniu na wyniki konsultacji społecznych w sprawie kształtu strefy czystego transportu, koalicja organizacji pozarządowych wzywa prezydenta i radnych Warszawy, aby opowiedzieli się za bardziej ambitną strefą, która będzie skuteczniej chronić płuca dzieci i osób z chorobami układu oddechowego. Pierwotna wersja strefy, zaproponowana przez ratusz na początku roku, przyniesie zbyt małe efekty. Warszawa może stracić szansę na poprawę jakości powietrza.

Z analizy przeprowadzonej przez organizację Transport&Environment wynika, że jeśli zrealizowane zostaną cele dotyczące publicznej infrastruktury ładowania, uzgodnione niedawno w ramach nowego rozporządzenia UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), to ładowarek będzie wystarczająco dużo, bo możliwe było osiągnięcie znacznie wyższych niż obecne celów UE w zakresie ograniczania emisji CO2 z samochodów ciężarowych. Publiczne ładowarki będą w stanie dostarczyć 97% energii potrzebnej ciężarówkom w 2030 r.

Obserwując reakcje rad rodziców, dyrekcji i ludzi mieszkających w okolicach szkół łatwo stwierdzić, że tworzenie szkolnych ulic to wyzwanie nie tylko urbanistyczne, inżynieryjne czy architektoniczne, ale w równej mierze także komunikacyjne i społeczne. To jeden z kluczowych wniosków z dyskusji przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych na temat historii i przyszłości szkolnych ulic w Polsce, która odbyła się online 23 marca 2023.