Transport

Transport

Organizacja Transport&Environment pozyskała już drugą wersję nie opublikowanych jeszcze przepisów unijnych dotyczących nowych norm emisji zanieczyszczeń z pojazdów Euro 7. Nowa propozycja Komisji Europejskiej wydaje się być przygotowana bardziej z myślą o ochronie zysków producentów samochodów niż o ochronie zdrowia ludzi. Ignoruje przy tym rekomendacje własnych ekspertów, współpracujących w ramach konsorcjum CLOVE.

Przełomowy moment w procesie legislacyjnym dotyczącym ograniczania emisji z samochodów i furgonetek - negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską zakończyły się zgodą na zakończenie sprzedaży nowych samochodów i furgonetek generujących emisje, czyli w praktyce wszystkich z silnikami spalinowymi, do 2035 roku.

Propozycja aktualizacji dyrektyw w sprawie jakości powietrza przedstawiona przez Komisję Europejską 26 października 2022 jest krokiem we właściwym kierunku. Odpowiednio wzmocnione regulacje mogą zapewnić rzeczywistą poprawę sytuacji i znacząco zwiększyć ochronę zdrowia obywateli i obywatelek UE przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. Ale powinny zapewnić zgodność norm z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).