Transport

Transport

Szeroka koalicja 39 organizacji ekologicznych, zdrowotnych i konsumenckich z całej Europy, w tym organizacje z Polski takie jak Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, wzywa Komisję Europejską do zapewnienia, by najpóźniej od 2035 roku wszystkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane na rynku europejskim były zeroemisyjne.

Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową Transport & Environment (T&E) pokazują, że e-paliwa, czyli paliwa syntetyczne, są i będą drogie, dostępne w niewystarczającej ilości i mniej ekologiczne niż zasilanie pojazdów prądem, ich wykorzystanie spowolni przejście na bezemisyjny transport drogowy.

Organizacja Transport&Environment pozyskała już drugą wersję nie opublikowanych jeszcze przepisów unijnych dotyczących nowych norm emisji zanieczyszczeń z pojazdów Euro 7. Nowa propozycja Komisji Europejskiej wydaje się być przygotowana bardziej z myślą o ochronie zysków producentów samochodów niż o ochronie zdrowia ludzi. Ignoruje przy tym rekomendacje własnych ekspertów, współpracujących w ramach konsorcjum CLOVE.