Transport

Transport

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym poparł nowy wyższy cel redukcji emisji CO2 dla samochodów ciężarowych - o 90% do 2040 roku, ale luki prawne go podważają - mogą znacznie utrudnić jego osiągnięcie. Europosłowie rzucili koło ratunkowe przemysłowi naftowemu i osłabili w ten sposób przyjęte cele klimatyczne.

Rodzice i aktywiści działający na rzecz czystego powietrza wezwali Radę Miasta Warszawy, by już dziś powiedziała “tak” dla przedstawionych przez warszawski ratusz zasad i harmonogramu wdrożenia długo oczekiwanej strefy czystego transportu. Właściwie wprowadzona, ta strefa może zapewnić redukcję niebezpiecznego dla zdrowia dwutlenku azotu o kilkanaście do trzydziestu kilku procent[1]. To istotnie poprawi stan zdrowia mieszkańców. Tymczasem radni zwlekają z decyzją.

Europosłowie przyjęli w czwartek 9 listopada swoje stanowisko w sprawie Euro 7. Zagłosowali za rozwodnioną i praktycznie bezużyteczną wersją normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla samochodów. Jeśli rozporządzenie nie zostanie poprawione, producenci z pewnością wykorzystają je do reklamowania jako czystszych pojazdów, które wcale nie będą lepsze od wprowadzanych na rynek teraz.