Koła PKE OM

Koła PKE OM

Powstało w 1993 roku. Od początku działalności współpracowało z samorządem miasta Mława, a po powołaniu Starostwa z samorządem Powiatowym. Nawiązało również stałą współpracę z Nadleśnictwem Dwukoły.

Powstało w maju 2008 roku. Od początku swojej działalności skoncentrowało się na inicjatywach z zakresu: zmian klimatu, transportu, edukacji ekologicznej i zagospodarowania przestrzennego. Koło zajmuje się wieloma sprawami dotyczącymi miasta Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Powstało w kwietniu 1989 roku. Po kilkuletniej przerwie zostało reaktywowane w grudniu 2005 roku i istnieje do dzisiaj. Działalność Koła \"Podlasie\" w Siedlcach to prace mające na celu poprawę jakości środowiska, zdrowia mieszkańców i kondycji zieleni miejskiej oraz edukację ekologiczną i wychowywanie w miłości do przyrody .