O nas

O nas

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) powstał w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny (więcej o PKE tutaj).

Zajmujemy się kwestiami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym szczególnie kwestiami ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, oszczędności energii i efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, w mniejszym stopniu także zrównoważonym transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną krajobrazu naturalnego, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz edukacją ekologiczną. Adresujemy swoje działania do polityków, pracowników urzędów i samorządów, dziennikarzy, obywateli. Główne pola aktywności PKEOM to: monitoring, działania rzecznicze, informowanie, doradztwo, edukacja.

Od początku swojego istnienia PKE OM podejmuje działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego Warszawy i województwa mazowieckiego. Wychodzimy z założenia, że taka aktywność jest niezbędna, by zapewnić dobrą jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Wśród kluczowych osiągnięć PKE OM jest m.in.:

Okręg Mazowiecki PKE ma siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Posiada także koła lokalne w Siedlcach, Sulejówku i Warszawie.