Transport

Transport

Samo oznakowanie nie wystarcza do skutecznego ograniczenia prędkości. Uspokojenie ruchu oznacza projektowanie ulicy tak, by redukcja prędkości wydawała się kierowcy czymś naturalnym, a szybka jazda była fizycznie trudna lub nawet niemożliwa. Potrzebne jest wykorzystanie różnych narzędzi. Nie można przy tym projektować żadnego elementu, chodnika, drogi rowerowej czy czegokolwiek innego, w oderwaniu od pozostałych. Zawsze trzeba patrzeć na całość przestrzeni, równoważyć wszystkie funkcje i potrzeby. Takie wnioski padły podczas okrągłego stołu na temat uspokajania ruchu w miastach.

Po nowym rozdaniu mandatów w europarlamencie zagrożone jest flagowe działanie mające przyspieszyć transformację europejskiej gospodarki, wzmocnić jej konkurencyjność oraz tworzyć nowe miejsca pracy w sektorach motoryzacyjnym i energetycznym. Straci także Polska.

Warszawa ma szansę zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z transportu drogowego o ponad 50% do 2030 roku. Może to osiągnąć, jeśli skupi się na wspieraniu aktywnych form transportu oraz rozwoju komunikacji publicznej jako alternatywy dla samochodów – wynika z analizy przeprowadzonej w ramach Clean Cities Campaign dla pięciu europejskich miast.