Transport

Transport

Parlament Europejski i Rada Europejska uzgodniły stanowisko odnośnie nowelizacji rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które usuwa kluczową przeszkodę w ustanowieniu przez UE bardziej ambitnych celów w zakresie norm emisji CO2 dla nowych ciężarówek, gwarantując rozwój infrastruktury do ładowania. Państwa członkowskie będą musiały przyspieszyć rozwój ładowarek dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Reakcja T&E na porozumienie UE i Niemiec w sprawie prawa dotyczącego samochodów z zerową emisją w 2035 roku: Europa musi iść do przodu i dać jasność swojemu przemysłowi motoryzacyjnemu.

Uczestnicy akcji poparcia dla strefy czystego transportu w Warszawie spotkali się z przedstawicielami władz miejskich m.in. prezydentem Rafałem Trzaskowskim i wiceprezydentem Michałem Olszewskim oraz zespołem odpowiedzialnym za prace nad powstaniem SCT w stolicy i przekazali im siedem postulatów wypracowanych wspólnie we współpracy organizacji pozarządowych i ruchów rodzicielskich.