Każdy człowiek ma prawo do godnego życia<br/>w czystym środowisku

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej


Euro 2024 ma być „najbardziej ekologicznym w historii” – już udało się znacząco obniżyć emisje kibiców podczas tegorocznych mistrzostw. Drużyny, które zagrają na mistrzostwach, także mogą ograniczyć emisję aż o 60%, jeśli zrezygnują z lotów. Jednak czy wykorzystają tę możliwość?

Z okazji obchodów Dnia Ziemi w środę 24 kwietnia 2024 roku w przedszkolu nr 413 w Warszawie w dzielnicy Ursus odbyła się XII edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej dla dzieci pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Wydziału Ochrony Środowiska dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Fundacji ‘’Strefa Zieleni”, Fundacji Ekologicznej „Pszczoła Musi Być” oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, który był jednym z patronów konkursu.

Miejskie polityki transportowe muszą stać się bardziej przyjazne pieszym, rowerzystom, dzieciom i seniorom, co oznacza mniej przywilejów dla aut. 34 organizacje pozarządowe przedstawiają dziesięć postulatów na rzecz mniej zanieczyszczonych, cichszych, zdrowszych i bezpieczniejszych miast.

Zobacz wcześniejsze aktualności

Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG