Każdy człowiek ma prawo do godnego życia<br/>w czystym środowisku

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
w czystym środowisku

Powstaliśmy w 1981 roku jako oddział regionalny ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Polski Klub Ekologiczny. Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i klimatu, polityki energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, transportu i zagospodarowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i przyrody oraz edukacją ekologiczną.

dowiedz się więcej


Mieszkańcy małych miast w Polsce nie chcą ograniczenia ruchu samochodowego. Do rezygnacji z wsiadania do własnego auta nie zachęca ich słaba oferta komunikacji zbiorowej. Wybranie jej często oznacza długie podróże, konieczność dostosowania się do zbyt rzadkich kursów, przy niskim komforcie i zbyt wysokich cenach. Dla dobra wszystkich mieszkańców to musi się zmienić.

Koalicja Klimatyczna wspólnie z 53 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi apelują do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczną prace nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu.

Wzywamy Annę Moskwę, Ministrę Klimatu i Środowiska do zapewnienia większej skuteczności działań na rzecz ochrony zdrowia Polek i Polaków przed smogiem, poprzez poparcie wprowadzenia w Europie surowszych limitów dla stężenia zanieczyszczeń, zgodnych z wiedzą naukową. Apel dotyczący dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, do którego przyłączyliśmy się wraz z 12 innymi polskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska oraz działającymi na rzecz poprawy jakości powietrza, jest inicjatywą HEAL Polska.

Zobacz wcześniejsze aktualności

Strona powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG