Transport

Transport

Aż 44 europejskie firmy, w tym Siemens, Unilever i Maersk, dołączają do koalicji biznesowej apelującej o wyznaczenie na 2035 rok celu, aby wszystkie nowe ciężarówki sprzedawane w Unii Europejskiej były bezemisyjne Proponują wyłączenie z tego zobowiązania na dodatkowe pięć lat ciężarówek specjalistycznych.

Szeroka koalicja 39 organizacji ekologicznych, zdrowotnych i konsumenckich z całej Europy, w tym organizacje z Polski takie jak Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, wzywa Komisję Europejską do zapewnienia, by najpóźniej od 2035 roku wszystkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane na rynku europejskim były zeroemisyjne.

Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową Transport & Environment (T&E) pokazują, że e-paliwa, czyli paliwa syntetyczne, są i będą drogie, dostępne w niewystarczającej ilości i mniej ekologiczne niż zasilanie pojazdów prądem, ich wykorzystanie spowolni przejście na bezemisyjny transport drogowy.