Transport

Transport

Organizacja Transport&Environment z zadowoleniem przyjmuje cele samowystarczalności dla surowców do produkcji baterii oraz cele produkcyjne dla czystych technologii zaproponowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej obejmującej projekty rozporządzenia i komunikatu w sprawie surowców krytycznych oraz projekt rozporządzenia w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. W ocenie organizacji w ten sposób UE podejmuje pierwsze kroki w celu zapewnienia, że zielone technologie będą produkowane w Europie.

Polskie korporacje o zasięgu międzynarodowym nie przedstawiają wiarygodnych planów ograniczenia emisji powodowanych przez loty służbowe i nie wyznaczają celów w tym zakresie. Żadna polska firma nie zajmuje się tym, co jest ukryte pod „wierzchołkiem góry lodowej”, czyli emisjami innymi niż CO2 powodowanymi przez podróże lotnicze

Subsydia wprowadzane w ramach amerykańskiej ustawy o ograniczeniu inflacji (ang. Inflation Reduction Act, IRA) poważnie zagrażają planom budowy gigafabryk, o ile Europa nie zaoferuje łatwo dostępnych zachęt i usprawnionych procedur uzyskiwania pozwoleń.