Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki poszukuje osoby na stanowisko rzeczniczki lub rzecznika ds. politycznych. Zatrudniona osoba będzie działała na rzecz budowy poparcia decydentów, polityków oraz obywateli dla transformacji energetyki, odejścia od spalania paliw kopalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach oraz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej.

Seniorzy należą do grup najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu – wynika z nowego raportu Koalicji Klimatycznej opublikowanego w poniedziałek, 14 listopada, w Ogólnopolski Dzień Seniora. Nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych spowodowanych zmianą klimatu oraz rosnąca liczba osób w wieku senioralnym są jednym z największych wyzwań sektora ochrony zdrowia w Polsce. Potrzebne są pilne działania władz publicznych.

Nowe badania przeprowadzone w ramach Kampanii na rzecz Czystych Miast dowodzą pozytywnego wpływu stref czystego transportu na jakość powietrza. Wynika z nich również, że gdyby powietrze w europejskich miastach spełniało proponowane zaostrzone normy, moglibyśmy uniknąć 170 tys. zgonów, czyli straty tylu ludzi, ilu jest mieszkańców Olsztyna.