Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

W przedszkolu numer 413 w Warszawie najmłodsi uczą się, że kultura i natura są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Już po raz jedenasty placówka jest organizatorem konkursu piosenki ekologicznej pt: „Okaż kulturę i chroń naturę”

Zmiany w sposobie przemieszczania się po mieście nie sprawią, że będzie nam się żyło gorzej. Wręcz przeciwnie. Możemy jednocześnie zmniejszać emisyjność transportu i wspierać mieszkańców, dla których takie zmiany są największym wyzwaniem. Taki jest wniosek z nowego raportu opublikowanego dziś przez Kampanię na rzecz Czystych Miast.

Organizacje pozarządowe wzywają do otwartych konsultacji aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 i przypominają swoje propozycje tego, co powinno się w nim znaleźć, zawarte w dokumencie „Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski”. Konsultacje pierwszej wersji KPEiK były przeprowadzone niewłaściwie i niewystarczające. Jeśli rząd powtórzy popełnione poprzednio błędy, osłabi to jakość programu i ograniczy akceptację społeczeństwa dla jego wdrażania.