Transport

Transport

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów, znanego lepiej jako „Euro 7”. Niestety, jeśli przyjęta zostanie uzgodniona wersja regulacji, nowe samochody nie będą jakoś istotnie czystsze niż te zgodne z normą Euro 6 wprowadzoną w 2014 roku.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym poparł nowy wyższy cel redukcji emisji CO2 dla samochodów ciężarowych - o 90% do 2040 roku, ale luki prawne go podważają - mogą znacznie utrudnić jego osiągnięcie. Europosłowie rzucili koło ratunkowe przemysłowi naftowemu i osłabili w ten sposób przyjęte cele klimatyczne.

Rodzice i aktywiści działający na rzecz czystego powietrza wezwali Radę Miasta Warszawy, by już dziś powiedziała “tak” dla przedstawionych przez warszawski ratusz zasad i harmonogramu wdrożenia długo oczekiwanej strefy czystego transportu. Właściwie wprowadzona, ta strefa może zapewnić redukcję niebezpiecznego dla zdrowia dwutlenku azotu o kilkanaście do trzydziestu kilku procent[1]. To istotnie poprawi stan zdrowia mieszkańców. Tymczasem radni zwlekają z decyzją.