Transport

Transport

Jak zapewnić odpowiednią publiczną infrastrukturę ładowania pojazdów ciężarowych? W nowym briefingu T&E porównano przewidywane zapotrzebowanie na energię do publicznego ładowania pojazdów ciężkich oraz oszacowano ilość i rozmieszczenie niezbędnej infrastruktury w poszczególnych krajach.

Mimo mniejszego obciążenia środowiska naturalnego przy produkcji baterii w Europie, ponad połowa planowanej na kontynencie produkcji baterii pozostanie zagrożona, jeśli nie doczekamy się bardziej zdecydowanych działań ze strony rządów - nowa analiza Transport&Environment.

Organizacja Transport&Environment opracowała stanowisko na potrzeby konsultacji publicznych Komisji Europejskiej dotyczących „zazieleniania” firmowych flot pojazdów. Nowa regulacja ma być częścią spójnej przemysłowej i społecznej polityki dla Europy.