Transport

Transport

Przełomowy moment w procesie legislacyjnym dotyczącym ograniczania emisji z samochodów i furgonetek - negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską zakończyły się zgodą na zakończenie sprzedaży nowych samochodów i furgonetek generujących emisje, czyli w praktyce wszystkich z silnikami spalinowymi, do 2035 roku.

Propozycja aktualizacji dyrektyw w sprawie jakości powietrza przedstawiona przez Komisję Europejską 26 października 2022 jest krokiem we właściwym kierunku. Odpowiednio wzmocnione regulacje mogą zapewnić rzeczywistą poprawę sytuacji i znacząco zwiększyć ochronę zdrowia obywateli i obywatelek UE przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. Ale powinny zapewnić zgodność norm z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Potrzebne jest wprowadzenie zobowiązania do sprzedaży bezemisyjnych pojazdów dla producentów, ponieważ silny popyt na elektryczne autobusy miejskie nie idzie w parze z podażą. W liście do Komisji Europejskiej miasta i organizacje pozarządowe, w tym Transport&Environment i Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, twierdzą, że nadszedł czas, aby zaproponować ambitny cel w zakresie sprzedaży nowych autobusów miejskich - od 2027 roku wszystkie wszystkie powinny być zeroemisyjne.