Transport

Transport

Po ponad 16 godzinach negocjacji ministrowie środowiska UE osiągnęli porozumienie w sprawie proponowanych przepisów dotyczących ograniczania wpływu transportu drogowego na klimat. Od 2035 roku emisja CO2 wszystkich nowych samochodów osobowych i dostawczych sprzedawanych w Europie będzie musiała być ograniczona do zera. To w praktyce oznacza koniec silników spalinowych w Europie, komentuje sieć organizacji Transport&Environment (T&E).

W związku z przyjęciem przez Radę UE podejścia ogólnego do rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), 14 europejskich organizacji pozarządowych wzywa ministrów UE do zapewnienia integralności krajowych celów klimatycznych. Ich realizacja powinna gwarantować osiągnięcie celów przyjętych dla całej Unii Europejskiej na rok 2030 oraz jak najszybsze dojście do neutralności klimatycznej.

12 europejskich organizacji pozarządowych wzywa Radę UE do uzgodnienia kompleksowego, odważnego i transformacyjnego Społecznego Funduszu Klimatycznego, który działa jednocześnie na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości życia wszystkich obywateli Unii, w tym szczególnie grup najbardziej wrażliwych i wykluczonych.