Transport

Transport

Z analizy przeprowadzonej przez organizację Transport&Environment wynika, że jeśli zrealizowane zostaną cele dotyczące publicznej infrastruktury ładowania, uzgodnione niedawno w ramach nowego rozporządzenia UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), to ładowarek będzie wystarczająco dużo, bo możliwe było osiągnięcie znacznie wyższych niż obecne celów UE w zakresie ograniczania emisji CO2 z samochodów ciężarowych. Publiczne ładowarki będą w stanie dostarczyć 97% energii potrzebnej ciężarówkom w 2030 r.

Obserwując reakcje rad rodziców, dyrekcji i ludzi mieszkających w okolicach szkół łatwo stwierdzić, że tworzenie szkolnych ulic to wyzwanie nie tylko urbanistyczne, inżynieryjne czy architektoniczne, ale w równej mierze także komunikacyjne i społeczne. To jeden z kluczowych wniosków z dyskusji przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych na temat historii i przyszłości szkolnych ulic w Polsce, która odbyła się online 23 marca 2023.

Ponad 30 warszawskich firm zaapelowało dziś do władz Warszawy o wprowadzenie ambitnej strefy czystego transportu i wzmocnienia działań ograniczających ruch samochodowy w mieście. SCT są uważane za jedno z ważniejszych narzędzi w walce z trującymi emisjami z transportu drogowego. Badania Clean Cities Campaign pokazują, że wprowadzenie stref może pozytywnie wpłynąć także na lokalny biznes.