Transport

Transport

Podczas gdy liczba stref niskiej emisji (LEZ) w całej Europie wzrosła od 2019 roku o 40%, w Polsce nadal ich nie ma, ale pierwsze z nich powstaną już wkrótce. Kraków i Warszawa planują uruchomić swoje strefy czystego transportu (SCT), nasz krajowy odpowiednik LEZ-ów, odpowiednio do końca 2022 i połowy 2023 roku. Zainteresowanie utworzeniem tych stref wyraziło również kilka innych polskich miast, m.in. Łódź, Wrocław, Zabrze, Gliwice, Rzeszów, Bydgoszcz i Gdańsk.

Grupa organizacji apeluje do Ministra Infrastruktury w sprawie prac nad przyjęciem do polskiego porządku prawnego przepisów, które poprawią bezpieczeństwo na drogach. Pod wspólnym listem do ministra Andrzeja Adamczyka przygotowanym przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych podpisało się 7 organizacji, w tym Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Zwracają uwagę na to, jak poprawić bezpieczeństwo dzięki zmianom w systemie obowiązkowych badań okresowych.

Wiarygodność polityki klimatycznej Unii Europejskiej znacząco spadła, kiedy europosłowie zaakceptowali wpisanie gazu kopalnego do unijnej taksonomii jako rozwiązania zielonego.