Transport

Transport

Przejście do użytkowania pojazdów o zerowej emisji w Europie stworzy miejsca pracy i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. To wniosek z nowego badania przeprowadzonego przez Cambridge Econometrics dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej.

Fakty i mity dotyczące aut elektrycznych i autonomicznych, kwestie rozwoju sieci ładowania, zmiany w unijnym i polskim prawie, plany stworzenia polskiego samochodu miejskiego zasilanego prądem… Te i wiele innych tematów omówiono 6 października 2017 podczas konferencji „E-Mobility: Elektromobilność, Energia Odnawialna, Zrównoważony Transport”.

Samochody ciężarowe mogą być o 18% bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa i przynieść przewoźnikom oszczędności w wysokości 5 700 EUR rocznie przy wykorzystaniu już dostępnych technologii. Takie wnioski zawiera nowy raport przygotowany przez promującą zrównoważony transport organizację Transport & Environment (T&E).