Transport

Transport

Nowa ogólnoświatowa zharmonizowana procedura testowa pojazdów lekkich (WLTP), której wprowadzenie miało poprawić jakość laboratoryjnych badań emisji CO2 z samochodów, nie daje wiarygodnych wyników. Sama w sobie nie powstrzyma manipulowania testami przez producentów. Takie są wnioski z nowego raportu organizacji Transport&Environment. Raport ujawnia trudności, jakie mają niezależni testerzy podczas sprawdzania emisji CO2 z samochodów w związku z tym, że kluczowe dane pozostają tajne.

W poniedziałek, 11 lutego prawodawcy UE z Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady uzgodnili w ramach trialogu wspólne stanowisko co do wiążących celów w zakresie nabywania pojazdów o zerowej emisji przez władze lokalne i przedsiębiorstwa publiczne. Obecnie ponad 75% autobusów jest kupowanych w trybie zamówień publicznych. Negocjujący zgodzili się, że co najmniej jedna czwarta z nich będzie musiała być czysta w 2025 roku, a co najmniej jedna trzecia w 2030 roku.

UE powinna ustanowić ambitny wskaźnik sprzedaży dla samochodów ciężarowych o zerowej emisji, który producenci tych pojazdów będą musieli wypełnić w 2025 r. Apeluje o to do europejskich prawodawców sześć głównych światowych marek i firm transportowych.