Transport

Transport

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wysłali sygnał do rządów UE, że pierwszy w historii standard dotyczący emisji CO2 z pojazdów ciężarowych musi być bardziej ambitny niż w propozycji Komisji Europejskiej.

Jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza pochodzące z transportu? Jakie regulacje umożliwiłyby tworzenie w miastach dobrze funkcjonujących stref czystego transportu? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatu „Mniej emisji z transportu w miastach”, który odbył się 4 lipca 2018 w Warszawie.

Realizowany w Polsce plan rozwoju elektromobilności jest skorelowany z trendami europejskimi i globalnymi w zakresie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Niestety, proponowane rozwiązania w sposób niewystarczający odpowiadają na wyzwania związane z poprawą jakości powietrza oraz ochrony klimatu.