Transport

Transport

Jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza pochodzące z transportu? Jakie regulacje umożliwiłyby tworzenie w miastach dobrze funkcjonujących stref czystego transportu? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy warsztatu „Mniej emisji z transportu w miastach”, który odbył się 4 lipca 2018 w Warszawie.

Realizowany w Polsce plan rozwoju elektromobilności jest skorelowany z trendami europejskimi i globalnymi w zakresie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Niestety, proponowane rozwiązania w sposób niewystarczający odpowiadają na wyzwania związane z poprawą jakości powietrza oraz ochrony klimatu.

Nowe badania pokazują, że producenci samochodów wstrzymują sprzedaż tak samochodów elektrycznych, jak i bardziej efektywnych pod względem zużycia paliwa wersji najlepiej sprzedających się modeli w Europie.