Transport

Transport

Pierwszą w historii strategię unijną na rzecz rozwiązania problemu emitujących zanieczyszczenia samochodów z silnikiem diesla Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska przekazała przedstawicielowi rumuńskiej prezydencji w Radzie UE w poniedziałek, 18 marca 2019, podczas „Forum branży motoryzacyjnej” w Krajowej, w Rumunii. Dokument oceniła międzynarodowa organizacja Transport&Environment.

Nowa ogólnoświatowa zharmonizowana procedura testowa pojazdów lekkich (WLTP), której wprowadzenie miało poprawić jakość laboratoryjnych badań emisji CO2 z samochodów, nie daje wiarygodnych wyników. Sama w sobie nie powstrzyma manipulowania testami przez producentów. Takie są wnioski z nowego raportu organizacji Transport&Environment. Raport ujawnia trudności, jakie mają niezależni testerzy podczas sprawdzania emisji CO2 z samochodów w związku z tym, że kluczowe dane pozostają tajne.

W poniedziałek, 11 lutego prawodawcy UE z Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady uzgodnili w ramach trialogu wspólne stanowisko co do wiążących celów w zakresie nabywania pojazdów o zerowej emisji przez władze lokalne i przedsiębiorstwa publiczne. Obecnie ponad 75% autobusów jest kupowanych w trybie zamówień publicznych. Negocjujący zgodzili się, że co najmniej jedna czwarta z nich będzie musiała być czysta w 2025 roku, a co najmniej jedna trzecia w 2030 roku.