Transport

Transport

Społeczność profesjonalistów medycznych, ze wsparciem European Public Health Alliance (EPHA), Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych (PTPZ) oraz innych społeczności, ruchów i organizacji zainteresowanych ograniczaniem strat na zdrowiu generowanych przez zanieczyszczenie powietrza związane z transportem, opracowała „Manifest dla Zdrowego Transportu w świecie po COVID-19” i zachęca do jego popierania.

Nowe badanie międzynarodowej organizacji EPHA (European Public Health Alliance) po raz kolejny potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza jest stałym problemem we wszystkich europejskich miastach, powodującym bezpośrednie konsekwencje i wysokie koszty zdrowotne dla ich mieszkańców.

Unijni prawodawcy wezwali dziś do zainwestowania większej części środków z funduszu odbudowy w wysokości 670 mld euro w projekty, które nie spowodują nasilenia się zmiany, a także do zakazania wsparcia dla paliw kopalnych w całym funduszu. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała za zwiększeniem udziału zielonych wydatków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z 37% do 47%, a także za wyłączeniem projektów związanych z wykorzystaniem paliw kopalnych z wszelkich inwestycji przeprowadzanych w ramach odbudowy gospodarki.