Transport

Transport

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła Europejski Zielony Ład, kompleksowy pakiet działań w zakresie klimatu i przyrody, które mają uczynić Europę neutralną klimatycznie do 2050 roku. Obejmuje on też szereg działań w obszarze transportu.

Desygnowana na komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Vălean zobowiązała się do wzmocnienia europejskich działań na rzecz ograniczenia emisji morskich, ale podjęła ryzyko nie zgodzenia się z oczekiwaniami społecznymi co do wpływu na klimat transportu lotniczego. Organizacja Transport i Środowisko (T&E) ocenia, że podczas przesłuchania w komisji transportowej Parlamentu Europejskiego przyszła komisarz przedstawiła również niewiele szczegółów odnośnie wsparcia budowy infrastruktury niezbędnej do rozwijania transportu drogowego o zerowej emisji. Zdaniem T&E jej odpowiedzi trudno jednoznacznie ocenić.

Największy na świecie producent ciężarówek, Daimler, zapowiedział, że nie będzie już rozwijał produkcji ciężarówek napędzanych gazem, ponieważ pomoże mu ona w osiągnięciu celu, jakim jest oferowanie floty neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Zamiast tego Daimler Trucks chce zainwestować w ciężarówki elektryczne i wodorowe.