Transport

Transport

Ministrowie transportu UE uzgodnili we wtorek, 8 grudnia, że w ramach nowego systemu pobierania opłat drogowych przewoźnicy wykorzystujący ciężarówki bezemisyjne będą płacić o przynajmniej połowę mniej. Opłaty za przejazd ciężarówkami napędzanymi paliwami kopalnymi będą pobierane w oparciu o poziom emisji CO2, przy czym dla bardziej efektywnych paliwowo pojazdów koszty będą niższe.

Wielu producentów samochodów i pojazdów ciężarowych chce korzystać z e-paliw, takich jak wodór i e-diesel. Widzą w nich sposób na czystszy transport drogowy. Jednak z nowych badań przeprowadzonych przez Ricardo Energy & Environment wynika, że zasilanie nawet niewielkiego odsetka pojazdów e-paliwami w 2050 roku wymagałoby budowy nowych morskich elektrowni wiatrowych o łącznej powierzchni równej wielkości Danii. Eksperci oceniają, że e-paliwa powinny stanowić priorytet w przypadku statków i samolotów, z których większość nie ma możliwości dekarbonizacji poprzez zastosowanie akumulatorów, a które będą generować ogromny popyt na tego typu czyste źródła zasilania.

Rządy europejskie omawiają dziś na nieformalnym spotkaniu plany klimatyczne UE na 2030 rok, by dojść do porozumienia przed Radą Europejską 10 grudnia. Tymczasem organizacje pozarządowe ostrzegają, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany w instrumentach prawnych określających strukturę polityki klimatycznej Unii są ryzykowne. Ich wprowadzenie zagraża realizacji celów w zakresie redukcji emisji. Może też skutkować przeniesieniem obciążeń na uboższych obywateli. [1] [2]