Transport

Transport

Gaz ziemny, a właściwie gaz kopalny, nadal postrzegany jest jako paliwo alternatywne, niskoemisyjne, czystsze od węgla i ropy. Czy faktycznie może on nam pomóc w realizacji celów klimatycznych i poprawie jakości powietrza? Czy inwestowanie teraz w gazową flotę autobusową oraz infrastrukturę ma sens?

Parlament Europejski zagłosował za wyznaczeniem 2035 roku jako terminu osiągnięcia pełnej zeroemisyjności produkowanych samochodów osobowych i dostawczych - to znaczący krok naprzód w zakresie działań na rzecz klimatu, jakości powietrza i dostępności pojazdów elektrycznych. Grupa Transport & Environment wezwała ministrów środowiska UE do potwierdzenia wskazanej przez europarlamentarzystów daty zakończenia sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi podczas posiedzenia zaplanowanego na 28 czerwca.

Przy tworzeniu stref czystego transportu nie do przecenienia jest znaczenie samego procesu informowania mieszkańców miast o takich planach i prowadzenie z nimi dialogu. Potrzebna jest staranna ocena sytuacji transportowej i zanieczyszczenia powietrza ze źródeł transportowych, a także zebranie informacji o opiniach i wątpliwościach mieszkańców. Niezbędne są szerokie działania informacyjne i edukacyjne oraz wykorzystanie różnych form konsultacji społecznych. Takie są wnioski z debaty „Dialog z mieszkańcami – jak budować poparcie dla stref czystego transportu”.