PGN O projekcie

Rezultaty

Podstawowym długofalowym rezultatem projektu jest zwiększenie świadomości odnośnie potrzeby patrycypacji społeczeństwa w procesie tworzenia oraz kontroli Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Przedsięwzięcie ma także na celu podniesienie poziomu wiedzy obywateli na temat roli i znaczenia PGN w strategii rozwoju gmin. Główną ideą jest poprawa jakości Planów, co przyczyni się do skuteczniejszej realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym, a jednocześnie do poprawy warunków życia mieszkańców danego regionu.

Głównymi rzeczowymi rezultatami projektu będą:

  1. Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN (NKO) – zostanie przetestowane w 40 gminach, umożliwi zainteresowanym organizacjom i instytucjom kontrolę PGN oraz wykorzystanie wniosków do rozmów z władzami, co w efekcie może poprawić jakość PGN. Kontrolę przy pomocy NKO będzie można przeprowadzić bez zatrudniania specjalistów z wielu dziedzin.
  2. Elektroniczna broszura instruktażowa przedstawiająca NKO i sposób korzystania z niego.
  3. Wnioski z kontroli PGN w 40 wybranych gminach oraz rekomendacje - co warto poprawić lub uzupełnić. Będą mogły być wykorzystane nie tylko w 40 kontrolowanych gminach, ale także w innych, gdzie obecnie Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są tworzone.
  4. 40 lokalnych organizacji włączonych w proces kontroli PGN – będą one mogły wykorzystać wnioski i rekomendacje w swoich działaniach.
  5. Raport zawierający opis NKO oraz wnioski i rekomendacje z kontroli – przekazany do wszystkich gmin w Polsce.
  6. Ogólnopolska konferencja dla ponad 130 osób, prezentująca rezultaty projektu (zobacz galerię zdjęć oraz relację). Towarzyszyła jej konferencja prasowa, z której materiały prasowe dostarczono do ponad 40 dziennikarzy mediów krajowych, regionalnych i lokalnych. Informacje na temat konferencji zostały opublikowane m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Portalu samorządowym, Biznes Alercie, Cire czy Teraz Środowisko.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

logo          logo          logo