PGN Wyniki kontroli

Wyniki kontroli

W 40. gminach na terenie całej Polski zostały przeprowadzone kontrole obywatelskie nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej, które służyły przetestowaniu funkcjonalności Narzędzia Kontroli Obywatelskiej (NKO). W poniższej zakładce zostały przedstawione wyniki i rekomendacje dla poszczególnych urzędów. By ułatwić odszukanie opinii na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konkretnej gminy całość została podzielona terytorialnie według województw. W każdej zakładce znajdują się krótkie opisy z podsumowaniem najważniejszych wniosków. Poniżej tekstu znajduje się link do pełnego podsumowania dla danego urzędu.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG