PGN O projekcie

O projekcie

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), poprzez zwiększenie świadomości społecznej odnośnie potrzeby przygotowywania ambitnych PGN dostosowanych do potrzeb gmin oraz zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w tworzeniu i wdrażaniu tych planów.