PGN Narzędzie kontroli

Narzędzie kontroli

Narzędzie Kontroli Obywatelskiej (NKO) PGN powstało w ramach projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”, realizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) we współpracy z partnerami Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) i norweską organizacją Framtiden i våre hender (FIVH, Przyszłość w naszych rękach) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).