Społeczność lokalna a gospodarka niskoemisyjna
Galerie

Społeczność lokalna a gospodarka niskoemisyjna

Dnia 22 marca 2016 r. odbyła się konferencja pt. "Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej", poświęcona planowaniu działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Podczas wydarzenia zostały omówione wyzwania i korzyści związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym oraz sposoby angażowania obywateli w ten proces.

Zobacz relację z konferencji