PGN

Raport

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin będą miały duże znaczenie dla budowy gospodarki niskoemisyjnej i poprawy jakości powietrza w Polsce, od nich bowiem może zależeć powodzenie działań w tym zakresie. Jeśli plany zostaną dobrze przygotowane i będą proponowały ambitne, ale realne cele i zadania, to przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza. Co więcej, jeśli w ich opracowanie i realizację będą zaangażowane społeczności lokalne, to mogą (i powinny) skutecznie przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Pobierz pełen raport

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG