PGN

Start

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Gminy, które w latach 2014-2020 chcą pozyskać fundusze na działania mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza będą musiały posiadać właśnie PGN. Wspomniany plan powinien być więc dokumentem strategicznym, który wskaże sposoby ograniczania emisji. Powinien zawierać ambitne, mierzalne i przede wszystkim realne cele o jasno określonych terminach realizacji. Przygotowanie i kontrola pod kątem użyteczności Planów Gospodarki Niskoemisyjnej nie są łatwymi zadaniami. By ułatwić i jednocześnie usprawnić ten proces Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki wspólnie z partnerami projektu podjęli się realizacji przedsięwzięcia pt.„Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”, w ramach którego powstanie innowacyjne Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Dzięki zastosowaniu NKO organizacje będą mogły dokonać samodzielnej analizy oraz dostosować PGN do potrzeb danej gminy, co przyczyni się nie tylko do poprawy warunków życia jej obywateli, ale również zwiększy bezpieczeństwo i lokalną niezależność energetyczną.

dowiedz się więcej

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG