PGN O projekcie

Partnerzy

Projekt „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej” jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) i norweską organizacją Framtiden i våre hender (FIVH, Przyszłość w naszych rękach) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

 

INE             FIVH