Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Czy jesteśmy zależni od samochodu? Jeśli tak, to czy warto się z tej zależności wyzwolić i w jaki sposób? Te pytania postawili sobie eksperci z różnych dziedzin, m.in. ekonomii, psychologii, prawa. Najnowszy raport Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego jest przeglądem eksperckich publikacji, które pomogą w projektowaniu i implementacji kluczowych zmian w naszej mobilności.

Czy plany Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości aut spalinowych powinny nas martwić? Odpowiedź na pytanie brzmi: „nie, nie powinny”, ponieważ odejście od tego typu napędu jest w naszym interesie. Unia na poważnie rozpoczęła realizację swojej polityki klimatycznej, także w transporcie.

W środę 22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. We wspólnym apelu organizacje pozarządowe wzywają włodarzy polskich miast do podjęcia wyzwania i pokazania mieszkańcom, że nie tylko oferują im edukację i zachęcają do działań indywidualnych, ale też sami się uczą i podejmują działania, które przyspieszą rozwój zdrowej, bezpiecznej i wygodnej zrównoważonej mobilności w ich mieście, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska, klimatu i zdrowia nas wszystkich.