Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. B. Prusa w Mławie zapraszają do udziału w ogłoszonym we wtorek, 1 grudnia konkursie ekologicznym pt. „KOT NASZ PRZYJACIEL- domek dla kota”. Prace konkursowe można składać do piątku, 29 stycznia 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie, ul. 3. Maja 5.

Grupa organizacji pozarządowych zgłosiła krytyczne stanowisko w sprawie projektu zmian w przepisach dotyczących Stref Czystego Transportu przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt zawiera poważne błędy w praktyce uniemożliwiające skuteczne działanie Stref i ograniczenie w miastach zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy samochodowe.

W dokumencie „Stan i prognoza 2020” Europejska Agencja Środowiska ostrzega, że „Środowisko Europy znajduje się w punkcie krytycznym ”[1]. Systemowe zmiany warunków ekologicznych będą miały daleko idące skutki dla zdrowia i dobrostanu ludzi, włączając choroby zakaźne, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz zaburzenia psychiczne.