Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej, wyrażamy solidarność z setkami tysięcy ludzi wychodzących na ulice oraz ze Strajkiem Kobiet. W naszym przekonaniu państwo demokratyczne to państwo, w którym politycy i władze administracyjne rządzą w imieniu ludzi i dla ludzi. Uważamy, że kluczowe jest zapewnienie wszystkim pełni swobód obywatelskich i równouprawnienia.

Raport Koalicji Klimatycznej „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski” ostrzega, że jeśli nie osiągniemy celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie coraz bardziej zagrożone. Niezbędne są zarówno redukcje emisji gazów cieplarnianych, jak i wielokierunkowe działania adaptacyjne rolnictwa.

Zdecydowane działania w celu ochrony klimatu i decyzje zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej – tego oczekują od przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, sygnatariusze listu wysłanego w związku z nadchodzącym szczytem Rady Europejskiej. Pod listem podpisało się ponad 180 organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, miast, inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz środowisk akademickich. Podczas szczytu Rady, który ma się odbyć 15-16 października tego roku, mogą zostać podjęte decyzje dotyczące zwiększenia celu klimatycznego UE na rok 2030.