Aktualności i archiwum Aktualności

Poszukujemy rzecznika ds. politycznych Koalicji Klimatycznej

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki poszukuje osoby na stanowisko rzeczniczki lub rzecznika ds. politycznych. Zatrudniona osoba będzie działała na rzecz budowy poparcia decydentów, polityków oraz obywateli dla transformacji energetyki, odejścia od spalania paliw kopalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach oraz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej.

Poszukujemy rzecznika ds. politycznych Koalicji Klimatycznej
Poszukujemy rzecznika ds. politycznych Koalicji Klimatycznej

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, pełniąc rolę Sekretariatu Koalicji Klimatycznej, prowadzi jej działania rzecznicze, informacyjne i mobilizacyjne. Rzecznik ds. politycznych będzie odpowiedzialny za sprawną organizację i realizacje tych działań.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (mile widziane z zakresu nauk politycznych, socjologii lub ekonomii);
 • minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działań rzeczniczych;
 • znajomość procesów legislacyjnych i decyzyjnych na poziomie krajowym i UE;
 • znajomość minimum podstawowych problemów związanych ze skutkami zmian klimatycznych oraz polskiej i unijnej polityki klimatycznej i energetycznej;
 • wysoka kultura osobista oraz doskonała umiejętność i doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z politykami, urzędnikami oraz innymi partnerami;
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji działań z innymi partnerami;
 • umiejętność klarownego formułowania opinii i stanowisk w oparciu o zgromadzone informacje i wiedzę merytoryczną;
 • potwierdzona zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum B2);
 • dobra znajomość programów MS Office;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, a także pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej;
 • znajomość obsługi programów typu CMS, platformy ZOOM i doświadczenie w aktualizacji stron internetowych;
 • doświadczenie w promocji z wykorzystaniem mediów społecznościowych – Facebook, Twitter.

Zadania rzecznika ds. politycznych:

 • bieżący monitoring polityki klimatycznej i energetycznej oraz współpraca w tym zakresie z członkami Koalicji;
 • udział w spotkaniach komisji i zespołów sejmowych i senackich oraz w konferencjach, debatach i innych wydarzeniach związanych z polityką klimatyczną i energetyczną, sporządzanie relacji z tych wydarzeń i upowszechnianie ich wśród członków Koalicji;
 • koordynacja działań członków Koalicji Klimatycznej w odpowiedzi na wydarzenia związane z krajową lub międzynarodową polityką klimatyczną i energetyczną, w tym inicjowanie i przygotowywanie oficjalnych stanowisk i opinii Koalicji;
 • działania rzecznicze - promowanie stanowisk i opinii oraz publikacji Koalicji Klimatycznej wśród polityków, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz innych zainteresowanych grup;
 • organizacja i koordynacja spotkań z posłami, senatorami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z polityką klimatyczną i energetyczną;
 • organizacja spotkań strategicznych, konferencji, debat i innych wydarzeń, we współpracy z innymi pracownikami PKEOM;
 • utrzymywanie kontaktu z członkami Koalicji Klimatycznej, uzyskiwanie informacji o ich działaniach;
 • planowanie strategii działania Sekretariatu Koalicji Klimatycznej;
 • przygotowywanie merytoryczne i finansowe projektów, ich realizacja oraz pisanie sprawozdań cząstkowych i końcowych dla instytucji finansujących;
 • udział w prowadzeniu strony internetowej Koalicji Klimatycznej oraz fanpage’u Koalicji Klimatycznej na Facebooku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub długoterminowe zlecenie;
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym;
 • pracę w przyjaznym środowisku;
 • bezpośredni kontakt i możliwość współpracy z politykami i ekspertami w zakresie ochrony klimatu.

Termin rozpoczęcia pracy - tak szybko, jak to możliwe, najchętniej od początku lutego 2023.

Okres zatrudnienia: 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia

Prosimy o przesyłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i listu motywacyjnego na adres mailowy: pkeom.org@gmail.com w terminie do czwartku, 05.01.2023 włącznie.

Poprzedni artykuł Następny artykuł