Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Nowe badania przeprowadzone w ramach Kampanii na rzecz Czystych Miast dowodzą pozytywnego wpływu stref czystego transportu na jakość powietrza. Wynika z nich również, że gdyby powietrze w europejskich miastach spełniało proponowane zaostrzone normy, moglibyśmy uniknąć 170 tys. zgonów, czyli straty tylu ludzi, ilu jest mieszkańców Olsztyna.

Jeśli chcemy wpłynąć na lokalną administrację można prowadzić dialog, dzielić się informacjami i opiniami, uczestniczyć w konsultacjach czy organizować wydarzenia, na które zaprosimy urzędników. Ale warto też pamiętać o dostępnych prostych narzędziach prawnych, takich jak skargi, wnioski i petycje.

W czwartek, 22 września przypada Dzień bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Mobilności. Przy tej okazji, organizacje pozarządowe i samorządy przypominają, że każdy z nas jest pieszym, a zadbanie o bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego jest także zadaniem dla rządu. We wspólnym apelu wzywają premiera i ministrów odpowiedzialnych za transport do wprowadzenia rozwiązań, które przyniosą korzyści pieszym.