Aktualności i archiwum Aktualności

Kiedy konsultacje aktualizacji KPEiK? Apel NGO

Organizacje pozarządowe wzywają do otwartych konsultacji aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 i przypominają swoje propozycje tego, co powinno się w nim znaleźć, zawarte w dokumencie „Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski”. Konsultacje pierwszej wersji KPEiK były przeprowadzone niewłaściwie i niewystarczające. Jeśli rząd powtórzy popełnione poprzednio błędy, osłabi to jakość programu i ograniczy akceptację społeczeństwa dla jego wdrażania.

Kiedy konsultacje aktualizacji KPEiK? Apel NGO
Kiedy konsultacje aktualizacji KPEiK? Apel NGO

W środę, 11 stycznia 2023 polskie organizacje ekologiczne przesłały list do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, w którym wzywają do podjęcia pilnych działań na rzecz aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 w oparciu o zaproponowane cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski. Organizacje wzywają także Ministerstwo Klimatu i Środowiska do przeprowadzenia szeroko zakrojonych i włączających konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, władzami lokalnymi, partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami z sektora na wczesnym etapie procesu.

W roku 2023 ma zostać przeprowadzona aktualizacja krajowych planów na rzecz energii i klimatu tak, aby do czerwca 2024 roku przesłać ich ostateczne wersje do Komisji Europejskiej.

- Pierwsza, obowiązująca dziś wersja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, była konsultowana tylko w minimalnym stopniu, tylko poprzez możliwość zgłaszania uwag mailowo w ciągu ostatnich kilku tygodni przed jej złożeniem do Komisji Europejskiej. Tak ważny dokument nie może być trzymany w ukryciu tak długo i nie podlegać otwartej dyskusji ze społeczeństwem oraz organizacjami społecznymi. Grozi to brakiem zrozumienia i poparcia dla realizowanej polityki, a także jej fiaskiem. - mówi Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, która była inicjatorem listu.

Podjęcie tego typu współpracy staje się pilne, gdyż pierwsza wersja robocza zaktualizowanego KPEiK ma być przedłożona do 15 marca 2023 roku, a jego projekt do czerwca tego roku. Sygnatariusze listu - kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, uważają że podjęcie takiej współpracy będzie dla obydwu stron korzystne.

Powołując się na przygotowane przez Komisję Europejską wytyczne dla państw członkowskich dotyczące aktualizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030 organizacje pozarządowe przypominały zaproponowaną wcześniej wizję transformacji energetyczno-klimatycznej jaka powinna dotyczyć Polski, zatytułowaną „Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski”, która identyfikuje kluczowe wyzwania, jakimi są:

  • Uzyskanie neutralności klimatycznej nie później niż w połowie XXI w.
  • Konsekwencje wojny w Ukrainie.
  • Światowe trendy transformacji energetycznej.
  • Kryzys energetyczny.

Przygotowany dokument proponuje również program działań na najbliższe 3-4 lata oraz strategię transformacji energetyczno-klimatycznej Polski na połowę XXI w.

List do Minister Anny Moskwy - TUTAJ 

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej - TUTAJ 

Źródło: InE

Poprzedni artykuł Następny artykuł