O nas

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe 2012 - Rachunek zysków i strat oraz Bilans (zobacz sprawozdanie)