O nas

Ludzie PKE OM

Nie byłoby działań PKE OM bez ludzi, którzy aktywnie współtworzyli i budują nadal tę organizację. Oni decydowali o jej charakterze, angażowali się w walkę o wolność słowa, sprzeciwiali fałszowaniu informacji o stanie środowiska, podejmowali wysiłki na rzecz włączania obywateli w procesy decyzyjne. Warto przypomnieć przynajmniej kilka z tych osób.

Andrzej Kassenberg od 1980 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu PKE OM. Aktywnie działał w Klubie do początku lat 90., kiedy to stworzył Instytut na rzecz Ekorozwoju. Pomimo wielu obowiązków, związanych z prowadzeniem InE, nadal wspierał PKE OM. Do dziś pozostał członkiem Klubu.

Kolejnym prezesem PKE OM został Zygmunt Dąbrowski, były żołnierz Armii Krajowej. Współpracował z Kazimierzem Kozieradzkim, również członkiem PKE oraz kombatantem AK. Ich aktywność dotyczyła nie tylko kwestii ochrony środowiska, ale także demokracji, wolności, obowiązków obywatelskich, służby publicznej. Dziś niestety nie ma już ich wśród nas, obaj zmarli w drugiej połowie lat 90.

Od początku istnienia PKE OM działał w nim Krzysztof Kamieniecki, wieloletni wiceprezes, a przez jedną kadencję prezes organizacji. Na początku lat 90. współtworzył z Andrzejem Kassenbergiem Instytut na rzecz Ekorozwoju. Przy powstawaniu InE partycypowali także inni członkowie PKE jak Bożenna Wójcik i Jolanta Kamieniecka. Krzysztof i Bożenna, podobnie jak Andrzej, do dziś działają z PKE.

Badaczką ruchu ekologicznego i członkiem Okręgu była profesor Aldona Jawłowska (zmarła w 2010 roku). W latach 70. była działaczką KOR i współzałożycielką Towarzystwa Kursów Naukowych.
Nie można nie wspomnieć o zawsze pełnej pomysłów Agacie Niedek, która w latach 80. była główną inicjatorką działań PKE OM w dziedzinie popularyzacji transportu rowerowego. Opracowała rewolucyjny jak na tamte czasy pomysł rozdzielenia ruchu rowerowego od samochodowego poprzez budowanie specjalnych ścieżek.

Ważną postacią w Klubie był również Bolesław Król (zmarł w 2013 roku), urbanista zaangażowany w ochronę warszawskich obszarów zieleni miejskiej i promotor ochrony klinów napowietrzających centrum miasta. Wspólnie z urbanistą i architektem Bohdanem Szymańskim (późniejszym wieloletnim prezesem PKE OM) oraz profesorem Januszem Siemińskim stworzyli Komisję Ładu Przestrzennego PKE. Przez lata udawało im się zachować wiele wspaniałych terenów zieleni w mieście. Przegrali dopiero z wolnym rynkiem, gdy reguły „wolnej amerykanki” doprowadziły do masowego ich zabudowywania.

Na Klub oddziaływał swą osobowością profesor Stefan Kozłowski (zmarł w 2007 roku). Był promotorem idei, że wartość zasobów przyrodniczych jest niejednokrotnie większa niż wartość surowców i zasobów pozostających pod ziemią. W czasach, kiedy rabunkowo eksploatowano wszystkie dostępne złoża surowców, te pomysły brzmiały niemal utopijnie.

Na początku lat 90. do Klubu dołączyła grupa nowych działaczy: Małgorzata Izdebska, Małgorzata Łączyńska, Urszula Burkot, Grażyna Pijet i Małgorzata Bolek. Początkowo zajmowały się wyłącznie edukacją ekologiczną. W kolejnych latach coraz silniej wpływały na kształt organizacji i prowadzone przez nią działania. Z młodszego pokolenia w Klubie działali także Aleksandra Arcipowska, zajmująca się problematyką energetyczną, oraz Marcin Harembski specjalizujący się w transporcie, a obecnie zaangażowany w działania antynuklearne.

W latach 90. PKE OM przeprowadził jedną z najszerszych analiz jakości kadr ochrony środowiska pracujących w samorządach lokalnych. Projekt był możliwy dzięki wiedzy eksperckiej i zaangażowaniu Ryszarda Kalbarczyka.

Od 2003 roku PKE OM prowadzi Sekretariat Koalicji Klimatycznej, chociaż warto wspomnieć, że aktywne działania w tym obszarze PKE OM prowadzi od początku lat 90. Od 1993 roku Zbigniew M. Karaczun obserwuje negocjacje klimatyczne. W latach 90. prowadził Sekcję Ochrony Powietrza i Klimatu PKE, promując wśród polityków, dziennikarzy, urzędników i członków organizacji pozarządowych potrzebę działań w tych obszarach. Od 2008 roku nieprzerwanie pracuje w nim Urszula Stefanowicz, która działa także w kole PKE w Otwocku.