PGN Narzędzie kontroli

Instrukcja

Zapraszamy do zapoznania się z "PODRĘCZNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Jak korzystać z Narzędzia Kontroli Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej", w której wyjaśniono, jak używać NKO oraz interpretować wyniki kontroli PGN. We wspomnianym poradniku zostały szczegółowo opisane poszczególne pytania, by wyjaśnić ich znaczenie w kontekście całości. Podano w nim również informacje o źródłach, w których należy szukać danych niezbędnych dla uzyskania niektórych odpowiedzi. Wyjaśniono także, co oznaczają odpowiedzi TAK i NIE w kontekście każdego z pytań.

Pobierz PODRĘCZNĄ INSTRUKCJĘ