Aktualności i archiwum Aktualności

Poszukujemy rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKEOM), prowadzący Sekretariat Koalicji Klimatycznej, porozumienia 26 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów.

Poszukujemy rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów
Poszukujemy rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów

Zadania:

 • kształtowanie medialnego wizerunku Koalicji Klimatycznej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów z mediami (krajowymi, branżowymi, lokalnymi - TV, radio, prasa, portale informacyjne);
 • przygotowywanie materiałów prasowych dla mediów dotyczących działań, opinii i stanowisk Koalicji Klimatycznej oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • udział w opracowaniu raportów, briefingów, artykułów i innych materiałów informacyjnych;
 • organizowanie konferencji prasowych, innych wydarzeń medialnych i spotkań z dziennikarzami;
 • koordynacja patronatów medialnych i nadzór nad przestrzeganiem identyfikacji wizualnej Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • prowadzenie strony internetowej Koalicji Klimatycznej (tworzenie i aktualizowanie informacji na stronie);
 • prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram);
 • wsparcie prowadzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;
 • współpraca z organizacjami członkowskimi Koalicji Klimatycznej, w tym szczególnie z rzecznikami prasowymi tych organizacji;
 • udział w spotkaniach roboczych i wydarzeniach organizowanych przez Sekretariat Koalicji Klimatycznej oraz organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej (w miarę potrzeb);
 • prowadzenie bieżącego monitoringu mediów na potrzeby informowania organizacji członkowskich o ważnych informacjach pojawiających się w mediach oraz raportowania działań projektowych dotyczącego publikacji w mediach na podstawie informacji prasowych oraz z udziałem przedstawicieli Koalicji Klimatycznej i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego;

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne: polonistyka, językoznawstwo, dziennikarstwo, public relations);
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku bezpośrednio związanym z samodzielnym przekazywaniem informacji mediom ogólnopolskim i zagranicznym lub na stanowisku dziennikarza lub redaktora;
 • umiejętność szybkiego pisania i redagowania tekstów, w tym materiałów prasowych;
 • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych i innych wydarzeń medialnych;
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych (Facebook, Twitter itp.) oraz promocji treści za pomocą tych mediów;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (systemy CMS);
 • znajomość systemu operacyjnego Windows, macOS i programów MS Office.

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu ochrony klimatu oraz polityki klimatycznej lub energetycznej lub transportowej na poziomie krajowym, a także unijnym lub międzynarodowym;
 • wrażliwość na problemy ochrony środowiska w Polsce i na świecie;
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych lub doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej;
 • umiejętność obsługi podstawowych programów graficznych (Indesign, Photoshop);
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, a także współpracy z innymi;
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność wystąpień publicznych;
 • otwartość, kreatywność.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych koalicji działających na rzecz ochrony klimatu;
 • możliwość współpracy z ludźmi z dużym doświadczeniem działania na rzecz ochrony klimatu, w tym z ekspertami krajowymi i europejskimi z najważniejszych organizacji zajmujących się tematyką klimatyczną,
 • okres zatrudnienia: 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia współpracy do roku lub dłużej;
 • miejsce pracy: Warszawa, ul. Mazowiecka 11/16 lub hybrydowo.

Więcej o Koalicji Klimatycznej oraz o Polskim Klubie Ekologicznym Okręgu Mazowieckim na stronach: www.koalicjaklimatyczna.org, https://www.pkeom.pl/ 

Termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i listu motywacyjnego na adresy mailowe: sekretariat@koalicjaklimatyczna.org oraz pkeom.org@gmail.com do 12 czerwca 2023 włącznie. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Poprzedni artykuł Następny artykuł