Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki zaprasza na konferencję pt. „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, która odbędzie się 7 grudnia br. o godzinie 11.00 w sali Rudniewa, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy ulicy Plac Defilad 1.

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla krajów członkowskich UE obejmują tzw. sektory non-ETS, tj. sektory nieobjęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Są to sektor komunalno-bytowy (ogrzewanie indywidualne), transport lądowy, emisje przemysłowe nieobjęte systemem ETS, rolnictwo i gospodarka odpadami. Ich wspólną cechą jest duże rozdrobnienie źródeł emisji. W sumie sektory non-ETS odpowiedzialne są za ponad 55% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i 50% w Polsce.

Rozwijanie inteligentnego systemu transportowego to dobry przykład działań w Gliwicach przyczyniających się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Jednak uczestnicy debaty najbardziej podkreślali potrzebę wspierania mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ogrzewania. Na Śląsku jest to kwestia kluczowa ze względu na częste wysokie przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza.