Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Korki w Bremie należą do przeszłości, a własny samochód to przeżytek. Niemieckie miasto stawia na zrównoważony transport. Już teraz stanowi on 60% w ruchu miejskim. Czystsze powietrze i więcej przestrzeni dla mieszkańców. Brzmi nieźle, prawda?

Udział energii generowanej z OZE w Niemczech wynosi już blisko 30%, a w Polsce nadal mamy niewiele ponad 10%. Z czego to wynika? Zobaczcie, jak na przestrzeni kilkunastu lat zmieniało się prawo odnośnie odnawialnych źródeł energii w obu krajach.

Konieczność kompleksowego podejścia do gospodarki przestrzennej, poprawy efektywności energetycznej nie tylko pojedynczych budynków, ale całych osiedli i dzielnic. Potrzeba edukacji mieszkańców co do możliwości obniżania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz związanych z tym korzyści. To tylko kilka najważniejszych wątków poruszonych podczas wtorkowej debaty we Wrocławiu na temat budowania gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.