Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Podczas konferencji „Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” eksperci zaprezentowali wyniki przeprowadzonych badań, w ramach których oceniali Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w 40. gminach na terenie całej Polski i sposób ich przygotowania. Niestety obraz sytuacji nie jest do końca pozytywny.

Na konferencji poświęconej planowaniu ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza eksperci podkreślali potrzebę większego zaangażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym.

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą planowaniu działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Podczas wydarzenia zostaną omówione wyzwania i korzyści związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym oraz sposoby angażowania obywateli w ten proces.