Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Grupa organizacji pozarządowych zgłosiła krytyczne stanowisko w sprawie projektu zmian w przepisach dotyczących Stref Czystego Transportu przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt zawiera poważne błędy w praktyce uniemożliwiające skuteczne działanie Stref i ograniczenie w miastach zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy samochodowe.

W dokumencie „Stan i prognoza 2020” Europejska Agencja Środowiska ostrzega, że „Środowisko Europy znajduje się w punkcie krytycznym ”[1]. Systemowe zmiany warunków ekologicznych będą miały daleko idące skutki dla zdrowia i dobrostanu ludzi, włączając choroby zakaźne, choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz zaburzenia psychiczne.

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej, wyrażamy solidarność z setkami tysięcy ludzi wychodzących na ulice oraz ze Strajkiem Kobiet. W naszym przekonaniu państwo demokratyczne to państwo, w którym politycy i władze administracyjne rządzą w imieniu ludzi i dla ludzi. Uważamy, że kluczowe jest zapewnienie wszystkim pełni swobód obywatelskich i równouprawnienia.