Aktualności i archiwum Aktualności

Aktualności

Wzywamy Annę Moskwę, Ministrę Klimatu i Środowiska do zapewnienia większej skuteczności działań na rzecz ochrony zdrowia Polek i Polaków przed smogiem, poprzez poparcie wprowadzenia w Europie surowszych limitów dla stężenia zanieczyszczeń, zgodnych z wiedzą naukową. Apel dotyczący dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, do którego przyłączyliśmy się wraz z 12 innymi polskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska oraz działającymi na rzecz poprawy jakości powietrza, jest inicjatywą HEAL Polska.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKEOM), prowadzący Sekretariat Koalicji Klimatycznej, porozumienia 26 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku rzecznika lub rzeczniczki ds. mediów.

Już 12 maja tysiące dzieci, rodziców i nauczycieli w kilku polskich miastach będzie apelować do władz o tworzenie szkolnych ulic. Bezpiecznych, wolnych od spalin i hałasu, pozwalających na samodzielną drogę do szkoły. To część europejskiej akcji „Ulice dla Dzieci” (Streets for kids) organizowanej przez Clean Cities Campaign we współpracy z Fundacją Rodzic w mieście.