Projekty

Projekty

Niemieckie samorządy i społeczności lokalne od lat angażują się ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wiele polskich miast i gmin idzie w ich ślady, wdrażając równie skuteczne, a często także innowacyjne rozwiązania. By wesprzeć ich działania, zrealizowaliśmy projekt służący wymianie doświadczeń polskich i niemieckich samorządów oraz budowie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce.

W maju 2008 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, jako Sekretariat Koalicji Klimatycznej, rozpoczął realizację projektu „S.O.S. Klimat!”. Inni członkowie Koalicji są również partnerami tego przedsięwzięcia, w tym m.in. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Greenpeace Polska, WWF Polska.

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin.