Aktualności i archiwum Aktualności

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

1 kwietnia 2015 roku Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki rozpoczął realizację projektu „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawienie jakości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) gmin.

Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej
Więcej kontroli nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

W ramach projektu zostanie stworzone Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Z jego pomocą w wybranych gminach będą przeprowadzone pilotażowe kontrole Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności procesu ich tworzenia, treści i poziomu partycypacji społecznej. Następnie zespół projektowy sporządzi zbiorcze wnioski z przeprowadzonych kontroli oraz dokona ewentualnej korekty Narzędzia. Gdy NKO zostanie już dopracowane i przetestowane eksperci przygotują do niego broszurę instruktażową, by inne organizacje mogły z niego skorzystać.

Jednym z kluczowych celów przedsięwzięcia jest poprawa jakości Planów Gospodarki Emisyjnej, a w szczególności systemów zarządzania energią opisanych w PGN oraz zwięszenie udziału społecznego w tworzeniu i wdrażaniu tych planów. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu przez gminy Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN. Dodatkową pomocą będzie tutaj broszura instruktażowa, w której znajdą się wszelkie niezbędne informacje na temat Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN oraz raport z całego przedsięwzięcia.

Swoistym podsumowaniem całego projektu będzie wspomniany powyżej raport, który zostanie opublikowany w marcu 2016 roku. Materiały zostaną rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i do ponad 250 organizacji pozarządowych. Ponadto będą również przedstawione i skomentowane na konferencji, przekazane do mediów i udostępnione w internecie.

Adresatami działań są gminy oraz lokalnie działające organizacje pozarządowe.

Projekt jest podzielony na 4 etapy:

  • opracowanie "Narzędzia kontroli obywatelskiej PGN" (NKO);
  • przeprowadzenie kontroli PGN w wybranych gminach;
  • opracowanie wniosków i rekomendacji z kontroli (połączone z korektą Narzędzia, jeśli będzie ona konieczna);
  • upowszechnianie rezultatów.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2016.

Projekt „Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej” jest realizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) i norweską organizacją Framtiden i våre hender (FIVH, Przyszłość w naszych rękach) w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Poprzedni artykuł Następny artykuł